17 ^ Zona

Presidente  Diego Bivona (LC Siracusa Host)

Clubs

 Siracusa Host
 Siracusa Eurialo
 Floridia Val D’Anapo
 Siracusa Aretusa NC